Organisatie FC Burgum

Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt het verenigingsbeleid vast, waarbij gebruik wordt gemaakt van beleidssuggesties aangereikt vanuit de verschillende commissies, teams, leden en andere betrokkenen. De uitvoering van het beleid wordt gedelegeerd aan de diverse commissies en functionarissen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en onderhoudt contacten met o.a. de KNVB, gemeente, sponsors, zuster- en belangenverenigingen.

Dirk van der Woude

Voorzitter

De voorzitter is het aanspreekpunt voor algemene verenigingszaken. Hij vertegenwoordigt de vereniging in brede zin, juist ook extern. Hij stuurt zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur aan en is kartrekker in beleidsvorming.

Geeske Wijmenga

Secretaris

De secretaris verwerkt en archiveert de verschillende verslagen van vergaderingen en in- en uitgaande post en email. Daarnaast heeft de secretaris zaken als VOG, inschrijving KvK en het contact met onder andere gemeente en KNVB in portefeuille. Daarnaast stuurt zij het lief & leed- en het activiteitenteam aan.

Mark Kruisselbrink

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie binnen onze vereniging. Denk hierbij aan de verwerking van alle kosten en inkomsten zoals contributies, de sponsorinkomsten, kantineopbrengsten en -kosten en belastingzaken. Ook de administratie van de Freonen fan FC Burgum behoort tot de portefeuille van de penningmeester.

De Freonen van FC Burgum bestaat uit leden die jaarlijks een financiële bijdrage geven. Met dit geld financieren ze zaken waar in de begroting van de voetbalclub vaak geen ruimte voor is.

Freddie Kooistra

Algemene zaken

Het bestuurslid Algemene Zaken houdt zich bezig met de randvoorwaarden rondom het voetbal. Denk hierbij aan het wedstrijdsecretariaat en scheidsrechterzaken. Verder is de portefeuillehouder Algemene Zaken verantwoordelijk voor het vrijwilligersmanagement, zoals werving, selectie en behoud van vrijwilligers. De vertrouwenscommissie heeft tevens dit bestuurslid als direct aanspreekpunt.

Harma ten Pas

Stuur een mail

Anita Vries

Stuur een mail

Petronella Hofman

Stuur een mail

Ted Hirdes

Stuur een mail

Mirjam Veenstra

Stuur een mail

Tjeerd de Jong

Stuur een mail

Vacant
Ronald Metselaar

wedstrijden@fcburgum.nl

Willem Vlietstra

vog@fcburgum.nl

Gea Fennema

vog@fcburgum.nl

Geeske Wijmenga

vog@fcburgum.nl

Bauke Prins

Voetbalzaken

Het bestuurslid Voetbalzaken is aanspreekpunt voor voetbaltechnische zaken. Hij stuurt het gehele team Voetbalzaken aan. Dit team bestaat uit de verschillende coördinatoren, Hoofden Jeugd Opleiding en het “technisch hart”.
Samen met zijn team zorgt hij ervoor dat de spelende leden kunnen trainen en voetballen, en dat de spelers samen met de trainers en leiders plezier hebben en zich samen kunnen ontwikkelen

Harke Bekkema

HJO Bovenbouw
hjo@fcburgum.nl

Kayin Kleefstra

HJO Onderbouw
hjo@fcburgum.nl

Heinze de Boer
Jan Wijnsma
Wietze Drost
Bart van Rijn
Ronald van der Heijden
Karst Spinder

MO11, MO13 en MO15

Ruud Jansen

MO17 en MO20

Ate Ritsma

Coördinator zaterdagvoetbal

Bas van Nikkelen Kuiper

Coördinator zondagvoetbal

Lisanne Kempe
Arjen Tolman
Mirthe Ritsma
Sjoerd Hoekstra
Anja de Jong

PR & Communicatie

Het bestuurslid PR & communicatie is aanspreekpunt voor alle communicatiezaken. Vanuit het team wordt gecommuniceerd op de website en de verschillende sociale media. Daarnaast is het team adviserend en faciliterend aan de andere geledingen op het gebied van zowel interne als externe communicatie. De presentatiegids is een jaarlijks terugkomende uitgave van PR & communicatie.

Lykele Westerhof
Haye van Dekken
Maarten Hoekstra
Henk Blom
Lykele Westerhof
Eddie Sprietsma

social@fcburgum.nl

Thomas Pruis

social@fcburgum.nl

Eddie Sprietsma

webmaster@fcburgum.nl

Chris van Buiten

Sponsoring

De voorzitter Sponsoring is het aanspreekpunt voor alle sponsor gerelateerde zaken. Samen met zijn team draagt hij zorg voor het werven en behouden van sponsoren.

Alard Beerda
Johannes Offringa
Sieds Jan Tabak
Jesse Meijer
Alex Jongedijk

Facilitaire zaken

Het bestuurslid Facilitaire Zaken houdt zich met name bezig met de accommodatie en materialen. Hij zorgt er met een team voor dat alles onderhouden en schoongemaakt wordt, zodat dit voor alle betrokkenen bruikbaar is en blijft. Ook de wedstrijdkleding, het materiaal, en het sportcafé en de daarbij behorende kantine behoort tot de portefeuille Facilitaire Zaken.

Arjen Bootsma
Tjeerd Heidstra
André Munsterman
Jan Jelle Lammers
Gooitzen Koopmans
Richard de Boer
Wilt Dijk
Lokke Hoekstra
Haye van Dekken

materialen@fcburgum.nl

Goos Ganzevoort

materialen@fcburgum.nl

Eddie Sprietsma
Lambertus Jalvingh
Lykele Westerhof
Haye van Dekken

Heren (m.u.v. H1), onderbouw en algemene zaken en bestellingen materialen@fcburgum.nl

Goos Ganzevoort

Heren (m.u.v. H1), onderbouw en algemene zaken en bestellingen materialen@fcburgum.nl

Diety Schievink

JO11-JO19 materialen@fcburgum.nl

Janet Holwerda

JO11-JO19 materialen@fcburgum.nl

Rommie Dijkman

Dames en MO materialen@fcburgum.nl

Alina Tilkema

Dames en MO materialen@fcburgum.nl

Arjen Bootsma
Tjeerd Heidstra